Ağır Depresyon Hastalarına Sağlıklı Bakım

0
1238

Ağır Depresyon Hastalarına Sağlıklı Bakım

Depresyon

Bir bireyin depresyon tanısı alabilmesi için; üzüntü, sıkıntı, dert, keder, çökkünlük gibi duygulanımları belli bir süre yaşaması gerekir. Bu duygulanımlar, bireylerin düşüncelerinde, konuşmalarında ve hareketlerinde yavaşlamaya yol açabilir. Ayrıca depresyon tanısı almış hastalarda; güçsüzlük, halsizlik, karamsarlık, iştahsızlık, uykusuzluk gibi çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilecek duygulanımlar da gözlenmektedir.

Depresyon, toplumda sıkça görülen bir rahatsızlıktır. Buna rağmen, her depresyon hastası kendi öznel depresyon deneyimini yaşamaktadır. Depresyon; bireylerin sosyoekonomik ve kültürel düzeyleri, yaşadıkları stres durumları, kaç yaşında oldukları ve genetik yapılarından bağımsız olarak yaşanmamaktadır. Bundan dolayı, bazı bireylerde depresyon daha hafif düzeyde yaşanırken, bazı bireylerde daha ağır düzeyde yaşanabilmektedir.

 İçimizdeki Canavar

Depresyon ile yaşamak, çok zorlayıcı ve yıpratıcı bir deneyimdir. Her insan, çeşitli psikolojik rahatsızlıklarla karşılaşabilir. Ancak bunlarla yaşamak zorunda değildir. Öznel olarak, depresyon hastalarında değersizlik ve karamsarlık duygulanımları çok fazla olarak görüldüğü için, hastaların yardım talep etme davranışlarında ve hastalıklarının iyileşeceğine dair olan inançlarında azalma görülmektedir.

Depresyonla yaşamak, insanın içinde korkunç bir canavarla yaşamasına benzetilebilir. Depresyonu olan hasta, korkunç canavar tarafından sürekli rahatsız edilmektedir. Bu canavar, zamanla hastanın kendisini savunabilmek için oluşturduğu savunma mekanizmalarını yıkarak, hastanın neşesini, umudunu, inancını ve hayatını elinden almaya başlar. Hastanın zaman içinde zayıflayan bu savunma mekanizmalarının, beynin bağışıklık sistemi gibi olduğu söylenebilir. Bu savunma mekanizmaları yıkıldığında depresyon hastası için, depresyonla yaşamak bir kadere dönüşmüş gibi algılanabilir.

 Sağlıklı Bakım

Depresyon hastalarına bakım veren kişilerin kendi duygulanımları çok önemlidir. Çünkü depresyon hastaları, bakım veren kişilerde anksiyeteye, öfkeye, çaresizliğe ve umutsuzluğa yol açabilecek davranışlarda bulunabilmektedir. Bu durumda bakım verenler, gerçek dışı beklentilere girmemeli ve kendi duygulanımlarını hastaya yansıtmamalıdır. Hastaya umut verici telkinlerde bulunmak çoğu zaman hastanın iyileşmesi için önemlidir.

Hastanın duygulanımını kontrol etmek için, hastayla kısa aralıklarla iletişime geçilmelidir. Bunun yanında hasta ile güven ilişkisi içerisinde olmak çok önemlidir. Hastanın düşünce ve dikkat problemleri yaşamasından dolayı, kurulan güven ilişkisinde; anlamayı zorlaştıracak, hastanın kendisini kötü hissedecek konuşmalar yapılmamasına dikkat edilmelidir.

Hastanın bakımı, tam ve kapsayıcı olmalıdır. Uykusuzluk problemi olan depresyon hastaları için, gevşeme egzersizleri uygulanmalı ve rahatlatıcı müzikler dinletilmelidir. İştahsızlık yaşayan depresyon hastaları için diyetler hazırlanmalı ve motive edici konuşmalar yapılmalıdır. Ağır çökkünlük ve üzüntü yaşayan hastalar için ilaç tedavisine önem verilmelidir. Her insanın öznel bir depresyon deneyimi olduğu için, her insanın öznel bir depresyon tedavi ve bakım süreci olmalıdır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here