Eğitim Hayatındaki En Önemli Gerçek

0
583

Eğitim Hayatındaki En Önemli Gerçek

Şu anda dünyada bulunan kaosun tek sebebi eğitimsizliktir. Özellikle Türkiye de birçok yönden suçlar işlenmektedir. Bu suçların en büyük sebebi insanların eğitim almaması ve öğrenimlerini tamamlamamasıdır. Türkiye de her geçen gün eğitim alıp üniversiteden mezun olan sayısı artmaktadır. Üniversite mezunlarının sayısının artması ülkemiz için güzel bir gelişmedir. Bu sayede insanlar daha çok bilgilenmekte ve olaylara başka alanlardan bakabilmektedir. Zamanımızdan onlarca yıl önceye gidecek olursak eğitim alan kişi sayısının az olduğunu görürüz. Bu eğitim seviyesin az olması ise ülkemizi geliştirmemiş bilakis geriletmiştir. Günümüz koşullarında okuyan ve öğrenen kişi sayısının artmasıyla ülke daha iyi bir konuma gelmiştir.

 Türkiye Koşullarında Eğitim

Türkiye de eğitim açısından bir düzen bulunmamaktadır. Sürekli olarak müfredatlara eklemeler ve çıkarmalar yapılmakta bunla beraber sınav sistemleri de değişmektedir. Değişen bu sınav sistemleri öğrencileri ve öğretmenleri kötü etkilemektedir. Türkiye de gerçek eğitim veren kurumların ve okulların sayısı çok azdır. Çok iyi açıdan eğitim veren bu okullarda özel sektöre hitap etmektedir. Bu çok büyük bir sorundur. Türkiye koşullarında herkes zengin değildir. İnsanlar çocuklarının okumalarını istemektedir lakin özel okullara gönderememektedir. Yakın zamanda bu durum değişecek ve eğitim alanında çok önemli ve büyük adımlar atılacaktır. Burada devletimize çok büyük görev ve vazife düşmektedir. Türkiye de eğitim kalitesinin ve seviyesinin artması ülkemiz için çok önemli bir etkendir. Çok iyi seviyede eğitim alan çocuklarımız ileri ki koşullarda devletin başına geçtiklerinde devleti iyi bir şekilde yöneteceklerdir.

  Türkiye Koşullarında Bazı Sorunlar

Türkiye de eğitim seviyesi her geçen gün yükselmektedir. Yükselen eğitim seviyesi yeni görüşler ve düşünceler doğurmakla beraber bunun tam tersi bir durumda söz konusudur. Özellikle eğitim ve öğretimin çok yaygın olmadığı köy ve kasabalarda birçok çocuk okullara gidememektedir. Bu durumun en büyük sebepleri arasında ise ailelerin bilgili olmaması ve çocuklarını okullara göndermemesidir. Özellikle bağı ve bahçesi olan bireyler çocuklarını bu yönde yetiştirmekte ve okullardan mahrum etmektedirler. Bu sorun geçmiş yıllarda çok büyük oranda fazla iken artık azalmıştır. Günümüz teknolojisinin gelişmesiyle artık hemen hemen her ailede televizyon, telefon ve bilgisayar gibi imkânlar mevcuttur. Bu teknolojik gelişmeler ailelere dünyadan haber vermekte ve bilgilenmelerine vesile olmaktadır. Her geçen gün Türkiye de bilgilenme artmakta cehalet ise azalmaktadır. Bu durum Türkiye de son zamanlarda daha da artmıştır. Üniversite mezunu sayısı arttıkça hayat daha güzel bir konuma gelecektir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here