Eğitim İle Alakalı Görsel Materyaller

0
1126

Eğitim İle Alakalı Görsel Materyaller

Eğitim, bireyin davranışlarında istendik ve beklendik değişimler meydana getirme sürecidir. Bu tanımda asıl odaklanılması gereken nokta eğitimin bir süreç olduğu gerçeğidir. Bu bağlamda bu süreçten en iyi bir şekilde verim alınabilmesi için bu sürecin planlı ve programlı bir şekilde yürütülmesi gerekmektedir. Toplum yaşantısında yer alan her birey eğitim sürecinden geçmek zorundadır. İstenilen davranışı geliştirmek için ise eğitimin her kademesinde birçok ilke ve tekniğin kullanılması gerekmektedir. Bu tekniklerin arasında görsel materyaller büyük ölçüde fayda sağlamaktadır.

 Okul Öncesi

Okul öncesi eğitim ilk öğrenime hazır bulunuşu sağlamak için gerekli olan becerileri içermektedir. Bu dönemde çocuklar daha çok oyun döneminde oldukları için eğitim oyun temelli olarak verilir. Görsel kullanımı oldukça önemli olup çocukların gelişim dönemi dikkate alınarak kullanılan materyaller yaş dönemine uygun olmalıdır. Bu dönemde çocukların soyut işlemleri çok fazla gelişmediği için görsellerden fazlasıyla istifade edilmelidir.

 İlk ve Ortaokul

İlk ve ortaokuldaki çocuklar somut kavramları daha kolay öğrenir. Soyut işlemleri gelişmiş bir şekilde yapamaz ve ifade edemezler. Okumaya başlarken kullanılan fişler, saymayı öğretmeye yarayan materyaller gibi birçok materyal somut olarak soyut kavramların kazanılmasını sağlamaktadır. Bu bağlamda bu tekniklerin faydası yadsınamaz olduğu için bu dönemde eğitimlerin amacı soyut kavramların soyutlaştırılması olmalıdır. Soyut kavramlar eğitimde ancak gözle görülür nesnelerle somutlaştırılabilir. Gerek kitaplarda ya da panolarda kullanılan görseller gerek ise kullanılan diğer materyaller bu açıdan bakıldığında oldukça işlevlidir. Eğitimin en temel tuğlası olan ilköğretim sürecinde kalıcı öğrenmelerin sağlanabilmesi için görsel ve diğer materyallerden kullanılmalıdır. Öğrenme olayı zihin dışında ne kadar çok duyuya hitap ederse o kadar kalıcı iz bırakacaktır.

Öğrencilerin bir şeyleri öğrenmesi için sürdürülen süreç ne kadar önemli ve dikkat edilmesi gereken bir süreç ise; öğrencilerin bu süreçte öğrendiklerini hatırlamasının sağlanması da o kadar önemlidir. Bu öğrenmenin hatırlanmasında görsel materyaller büyük fayda sağlayacaktır.

 Lise

Lise döneminde öğrencilerin soyut kavramları öğrenme becerileri geliştiğinden somut nesnelere daha az ihtiyaç duyulduğu düşünülebilir ancak öğrenmenin devamının sağlanması için görsellerden vazgeçilmemelidir.

 Görsel Araçlar

Teknolojik gelişmelere bağlı olarak görsel araçları temin etmek için akıllı tabletler ve tabletlerden yararlanılmaktadır. Geleneksel yöntemde ise tahtalardan, panolardan, ders ve etkinlik kitaplarından yararlanılmaktadır. Eğitimin her kademesinde öğrenilenlerin kalıcılığını sağlamak için bu yöntemlerden birisinin kullanılması gerekmektedir. Eğitim süreci ne kadar çok zenginleştirilirse bireyin yaşantısı da o kadar zenginleşecektir. Zenginleşen yaşantının zenginleşen dünyada sağlanması zorunluluktur.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here