Eğitim Kalitesi Neden Düştü

Eğitim her ülkenin gelişmesi ve değişen dünyaya ayak uydurması konusunda en büyük savunma silahı olarak kabul edilmektedir. Eğitim sistemini doğru kurmuş olan medeni toplumlarda sosyal, ekonomik ve hukuki her türlü problem kolaylıkla bertaraf edilebilmektedir. Eğitim bir milletin yaratıcılığını ve üreticiliğini harekete geçiren en büyük katkıyı sağlayan güçtür. Bu kadar önemli olan bir konuda ülkemizde neden aksaklık ve sorunlar yaşanmaktadır noktasında politikaların irdelenmesi gerekmektedir.

 Eğitim Sistemi

Son yıllarda herkesin en çok şikayet ettiği ve kafa yorduğu konuların başında eğitim kalitesi gelmektedir. Öğretmenleri, velileri ve öğrencileri tatmin etmeyen bir sistem içerisinde kısır tartışmalar yapılmaktadır. Eğitimin kalitesini arttırmak adına atılan her yeni adım sonrası eskisi aranır hale gelmektedir. Tüm bu yaşananların sebebi olarak eğitim sisteminin yanlışlarla dolu olması gösterilebilir. Bu yanlışların düzeltilmesi imkansız değildir, fakat cesur adımlar atmak gerekmektedir.

Öncelikle insan yetiştirme gibi yüce bir görevi olan öğretmenlerin atanması ve sonrasında hizmet içi eğitimlerle desteklenmesi konularında yeni adımlar atılmalıdır. Üniversitelerin öğretmenlik bölümleri YÖK ile yapılacak işbirliği ile yeniden gözden geçirilmelidir. İhtiyaçtan fazla öğretmen yetiştirilmemesi sağlanmalıdır. Öğrenci seçme sınavları yıllara yayılarak sınav kaygısı oluşmasının önüne geçilmeli ve öğrencilerin bir bütün olarak değerlendirilmesi gerçekleşmelidir.

Daha fazla düşünen, sorgulayan, soru soran özgür çocuklar yetiştirilmesi amaçlanmalıdır. Öğrencilerin yaratıcılığı desteklenmelidir. Okullarda fiziki koşullar iyileştirilmeli eğitim öğretime uygun hale getirilerek öğrenciler için uygun öğrenme ortamı oluşturulmalıdır.

 Eğitim Politikaları

Avrupa’da eğitim uygulamalarına baktığımızda ülkemizle arada belirgin bir fark olduğu görülmektedir. Yıllarca değiştirmedikleri eğitim politikaları, ülke menfaatleri doğrultusunda oluşturulmuş olduğundan, hangi hükümet ya da hangi bakan gelirse gelsin, köklü değişiklikler yapamamaktadır. Halbuki ülkemizde son yıllarda yaşanan değişimlere baktığımızda, her milli eğitim bakanı döneminde yeni bir eğitim politikasının benimsendiğini görülmektedir.

Hal böyle olunca eğitimin muhatabı olan öğretmen, öğrenci ve veliler tüm bu değişimlerden etkilenerek yorulmuş, eğitimin yap boz tahtasına dönüşmesiyle kalitede belirgin düşüş yaşanmıştır. Eğitim politikaları bu kadar hızlı ve sık değişmediği takdirde verimin artacağı muhakkaktır. İdeolojiden uzak, ülkenin bu gün ve gelecekteki menfaatlerine uygun, milli değerlere bağlı yeni bir sistem, eğitim kalitesini yeniden yükseltecektir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here