Türkiye Eğitim Başarı Sıralaması

0
1797

Türkiye Eğitim Başarı Sıralaması

Türkiye’de eğitim başarı sıralamasına bakmadan önce eğitimde hangi yolu izledik, hangi yollardan geçerek bu noktaya geldik ve bunlar sonucunda bulunduğumuzun konumda hedeflerimizi gerçekleştirmek ne kadar mümkün bunlara bakmak gerekir. Eğitim denilince akla gelen sadece okuldan daha çok çevresel faktörler, sosyal ortam çok önemli yer tutmaktadır.

 Başarı Konusunda Nasıl Seviye Atlayabiliriz?

Eğitim seviyesi bireyin bulunduğu ortamla, eğitim almış olduğu (okul, dershane, kreş vb.) ortam arasında paralel olarak ilerleme göstermektedir. Haliyle bu da eğitimdeki başarı sıralamasını etkilemektedir. Türkiye sınırları içerisinde baktığımız zaman eğitim veren bireyi yetiştiren bireyi ona göre eğitmek, doğru yolu izleyerek doğru eğitimi vermelerini sağlamak ana düşüncelerimizden biri haline gelmelidir aslında ki bunun sonucunda başarı sıralamasından daha çok ülkenin eğitim düzeyini arttırarak daha bilinçli bireyler haline getirmeye çalışmaktır.

 Türkiye Sıralaması Nasıl?

PISAA ve TIMSS sonuçlarına baktığımız zaman çok iç açıcı bir manzarayla karşılaşmak çok mümkün değil. Örneğin Türkiye PISA’ da 72 ülke içinde 50. sırada yer almaktadır. Görüldüğü gibi ülkemiz için durum kötü bir durumdadır. PISA ve TIMMS sonuçlarına inanmamış, bunun sonucunda kendi sınavımızı yapmış ve bunun sonucunda da çok parlak bir sonuç alamamış bulunmaktayız.

 Sıralama Sorunu Nasıl Çözülebilir?

Başarı sıralaması yüksek olan ülkelere bakmakla işe başlayabiliriz. Örneğin Finlandiya’yı ele aldığımız zaman PISA sıralamasında en iyiler arasında yer almaktadır. Nedenini eğitim sistemini incelemekle başlayabiliriz. Her şeyden önce öğrencinin ihtiyaçları göz önüne alınarak temeli oluşturulmuş bir sistem vardır, not sistemi ilk altı yıl için bulunmamakla birlikte öğrencileri baskı altında bırakma, strese sokmak gibi bir durum karşısında değildirler. Öğrencilere ödev verilmiyor çünkü öğrenmenin yeri okuldur düşüncesine sahiptirler.

Özel okul yoktur bunun sebebi ise eşitlik ilkesi göz önüne alınmasıdır. Daha çok öğrenciyi okuldan uzaklaştırmak yerine, hem eğitici hem eğlendirici bir ortam haline getirerek bireyi okul ortamına çekmek üzere hazırlanmıştır. Aile içi eğitim de bu durumda çok önemli bir boyut izlemektedir. Eğitimin sadece okul gibi belirli program üzerine hazırlanmış bir eğitim sistemiyle başarılı hale getirilmeye çalışılmasının yanı sıra aile içi durumda göz önüne alınmalıdır. Eğitim sistemi daha uygun hale getirilirken çekirdekten bir eğitim sistemi uygulanmalıdır. Daha bilinçli eğitimciler yetiştirerek, daha bilinçli bireyler yetiştirmelerini sağlamalıyız

Sonuç olarak eğitim en temelden eksikleriyle ele alınıp, ortaya çıkan eksikler sonucunda doğru bir yol izleme stratejisi ile birlikte üst seviyelere taşınabilir. Hem ülkenin eğitim düzeyini arttırarak ülkenin gelişmesine daha düzgün yollar açmak, hem de daha bilinçli bireyler haline gelip, sınavlarda başarı sıramızı arttırmak için önemli bir noktadır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here